Adsız

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE  Türkiye’de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte , yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Fakültemiz bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır.  23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de  Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

282

1955 yılında Fakültemiz kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler, İktisat ve Maliye ile İdare  bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Fakültemizde 1955-56 akademik yılından bu yana yürütülmektedir. Fakültemiz, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanununca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak,  Fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler:

  • Uluslararası İlişkiler
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • İktisat
  • Maliye
  • İşletme
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ‘dir.

Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu  da  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ ne geçmiştir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren de Fakültemizde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı zorunlu hale getirilerek, yabancı dil sınavından muaf olamayan öğrencilerimiz için Fakültemizin eğitim-öğretim süresi beş yıla çıkarılmıştır.

Fakültemizin altı bölümünde, 172 akademik personel (42 profesör, 33 doçent, 34 yardımcı doçent, doktor unvanını almış 18 araştırma görevlisi, doktorasını yapmakta olan 35 araştırma görevlisi, 4 öğretim görevlisi, 6 uzman) ve 78 idari personelin katkılarıyla lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim sürdürülmektedir.  MÜLKİYELİLER olarak adlandırılan Fakültemiz mezunları   Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Fakültemiz mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Fakültemiz, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.

Ankara

Ankara Türkiye’nin başkenti ve ikinci büyük şehridir. Devlet memurları ve üniversite öğrencileri şehrin nüfusunun öenmli bir kısmını oluşturmaktadır. Şehir, Türkiye’deki diğer metropollere kıyasla ucuz ve daha az karmaşıktır. Şehir, yabancı turistlere göre İstanbul ya da Antalya kadar popüler olmamasına rağmen, siyasi ye entelektüel hayatın içinde yer almak için en ideal yerdir. Dahası Anadolunun merkezinde yer alması, Türkiye’nin birçok şehrine ulaşımı kolay kılmaktadır. Tren istasyonu Türkiye’nin gelişen yüksek hızlı tren ağının merkezindedir ve havaalanı ülke içi uçuşlarda en önemli ulaşım merkezidir.

AU

Ankara Üniversitesi

 

Ankara Üniversitesi, Metropol şehrin dört bir yanına yayılan kampüslere sahiptir. 15 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 9 kolej, devlet konservatuvarı, 13 yüksek lisans ve 4 araştırma enstitüsüne ek olarak üniversitemiz kültürel ve entelektüel faaiyetlern merkezini oluşturmaktadır. Dahası, üniversitenin her bir kampüsü şehrin sunduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere kolay ulaşım sağlamaktadır.