IMG_6945_small

Uluslararası İşbirliği Ofisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) ile diğer üniversite ve fakülteler arasında öğrenci ve akademik personel değişimi gerçekleştirmek, konferans, sempozyum, panel ve çalıştay gibi akademik etkinlikler düzenlemek, çeşitli üniversiteler ile ortak yüksek lisans ve doktora programlarını hayata geçirmek, uluslararası eğitim kurumları ile işbirliği tesis ederek Mülkiye’nin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak gibi temel amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Bu bağlamda Ofisimiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Erasmus Ofisi ve Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü ile ortaklaşa hareket etmektedir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi Koordinatörleri

Osman Tezgel (tezgel@politics.ankara.edu.tr)
Iletişim Fakültesi 2.Kat No, 161

Onur Hoşnut (onur.hosnut@ankara.edu.tr)
SBF, Uluslararası İşbirliği Ofisi