Research

Mülkiye, Türkiye’deki en büyük kütüphanelerden birine sahiptir. Kütüphanemizde Türkçe ve diğer dillerde yazılmış, Osmanlı zamanından kalma önemli tarihi koleksiyonlar da dahil olmak üzere 136,000’in üzerinde kitap bulunmaktadır. Kütüphanemizin gazete arşivi 19. yy’a kadar uzanan 50,000 eserden oluşmaktadır.  Mülkiye aynı zamanda iki akademik hakemli dergi de çıkarmaktadır. 1943’ten bu yana üç ayda bir yayımlanan  SBF Dergisi, Türkiye’de sosyal bilimler alanında ilk disiplinler arası  dergidir. 1960’dan itibaren yılda bir yayımlanan Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı ise hem Türkçe araştırmalar hem de  Uluslararası İlişkiler konu alanını kapsayan ilk akademik dergidir.